آیا در سرطان ریه در صورت دست اندازی سرطان به سایر احشاء بدن (وجود متاستاز) عمل جراحی برداشتن سرطان ریه انجام می‌شود یا خیر؟

پاسخ به این سئوال به طور کلی منفی است البته مواردی از استثنا هم وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد. هنگامی که مطالعات انجام شده قبل از عمل حاکی از دست اندازی تومور به سایر احشاء دور دست در داخل بدن مانند کبد، استخوان، مغز، غدد آدرنال و یا حتی ریه مقابل و یا پرده جنب اطراف ریه باشد، معمولا بر روی عمل جراحی خط قرمز کشیده شده و بیمار تحت درمان‌های غیر جراحی قرار می‌گیرد.

اما در مواردی که تومور اولیه ریه اندازه خیلی بزرگی نداشته و درگیری وسیع غدد لنفاوی داخل قفسه سینه نیز وجود نداشته باشد و تنها متاستاز منفرد و قابل برداشت یا درمان به برخی از احشاء مانند کبد، مغز و یا غدد آدرنال وجود داشته باشد می توان با درمان متاستاز احشایی و انجام عمل جراحی برداشتن سرطان ریه، امید به زندگی بیمار را بیشتر نموده و طول عمر بیمار را افزایش داد. شرط انجام این حالت این است که متاستازها منفرد بوده و قابل برداشت کامل با عمل جراحی و یا روش‌هایی مانند رادیوتراپی (در مورد متاستازهای مغزی) باشند و همچنین تومور اولیه ریه نیز بزرگ نبوده و قابل برداشت بوده و درگیری وسیع غدد لنفاوی قفسه سینه هم وجود نداشته باشد.

در چنین حالتی در صورت وضعیت مناسب بیمار از نظر تحمل انجام عمل جراحی، ابتدا درمان متاستاز انجام شده و بعد از درمان موفق متاستاز احشایی، جراح قفسه سینه اقدام به برداشتن تومور ریه خواهد نمود. این گونه از بیماران بعد از عمل جراحی حتما باید تحت درمان‌های کمکی از جمله شیمی درمانی و یا رادیوتراپی بر حسب نظر متخصص آنکولوژیست قرار گیرند.

نظرات این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.